Wirtualne życie duchowe- o spowiedzi przez Internet

Wprawdzie dziś nie ma możliwości spowiadania się przez Internet, ale nie ogranicza to nas w stawianiu pytania o taką możliwość. Również temat spowiedzi za pomocą rozmowy telefonicznej nie został poddany gruntownym rozważaniom. Można się spotkać z opiniami przedstawicieli Kościoła, że nie może być mowy o spowiedzi zarówno za pomocą Internetu jak i rozmowy telefonicznej, ponieważ nie jest to osobiste spotkanie pomiędzy kapłanem a spowiadającym.


Takie jednak stanowisko nie zabrania nam podejmowania dyskusji o samą możliwość takiego rodzaju spowiedzi. Nie możność jej wykonania nie wynika z samego sakramentu a z dyscypliny jak mu towarzyszy. Z tego łatwo wywnioskować, że jej zmiana czy złagodzenie otworzyłyby furtkę do zmian w tej dziedzinie.


Obecnie spowiedź jest zazwyczaj anonimowa, spowiednik zazwyczaj nie zna swojego rozmówcy, jest on dla niego tylko osobą, która wyznaje swoje grzechy. Sytuacja przedstawia się inaczej w małych miejscowościach, gdzie wszyscy zazwyczaj się ze sobą znają. Stąd też chętnie odwiedzają sąsiednie parafie lub spowiadają się u przyjezdnych księży.


Więcej